Gỗ gõ đỏ Ghana 1 (Khoang trong)
data/upload/IMG_9605.JPG

Gỗ gõ đỏ Ghana 1 (Khoang trong)

Giá bán:đ